Phone Number
050 1616 272

Address
HAMRIYAH FREE ZONE SHARJAH